Reglement

REGULAMIN

Informacje ogólne:

1. Sklep działający pod adresem www.stylmebel.eu prowadzony jest przez “STYL MEBEL” Sławomir Karpiński z siedzibą w Rotterdamie, Ebenhaezerstraat 34A 3083 RN Rotterdam, e­mail: info@stylmebel.eu, nr telefonu: 0617 711 566 lub 0617 711567.

2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu oraz sklepu.

3. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz Sklepu prosimy kierować na adres e­mail: info@stylmebel.eu lub zgłaszać telefonicznie pod numerem 0617 711 566 albo 0617 711567.

Słownik pojęć:

 • Sprzedawca – podmiot, z którym jest zawierana umowa sprzedaży jako sprzedawcą.
 • Użytkownik ­ każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 • Serwis ­ serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.stylmebel.eu oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
 • Salon – sklep stacjonarny.
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej składająca Rezerwację.
 • Towar -­ produkty oferowane w internetowym systemie rezerwacji prezentowane w Serwisie. Towar jest fabrycznie nowy. W przypadku mebli towar sprzedawany jest w formie paczek z elementami do samodzielnego montażu.
 • Cena – cena Towaru z obowiązującym podatkiem od towarów i usług, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.
 • Umowa sprzedaży ­- umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • Rezerwacja ­- wyrażenie woli otrzymania oferty od wybranego sprzedawcy na wybrany produkt we wskazanej ilości, przekazywane poprzez Serwis do Sprzedawcy. Rezerwacja jest uznawana za dokonane przez Klienta zaproszenie do rokowań, bez obowiązku zakupu towaru.
 • Internetowy system rezerwacji – narzędzia informatyczne służące do składania rezerwacji przez Klienta oraz jej przekazywania do Salonu.
 • Oferta – oferta dostępna pod adresem: www.stylmebel.eu.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez “STYL MEBEL”. Przekazane podczas rejestracji i/lub składania Rezerwacji dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu: *realizacji złożonej Rezerwacji, *w przypadku wyrażenia przez klienta zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem korzystania z serwisu.

2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

3. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Opisy i zdjęcia produktów

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na stronie Serwisu, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do dokonania Rezerwacji przez Klienta. Klient, dokonując Rezerwacji za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Serwisu, zgadza się na rozpoczęcie negocjacji z Salonem w przedmiocie kupna określonego Towaru.

2. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.

3. Ukazane na zdjęciach w Serwisie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład produktów (zestawów mebli) i nie są wliczone w cenę mebli.

4. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi (uwzględniają zwieńczenia wchodzące w skład towaru).

Rezerwacje

1. Asortyment prezentowany w serwisie można zakupić bezpośrednio w Salonie. W przypadku części asortymentu prezentowanego w serwisie istnieje opcja Rezerwacji produktu i przekazanie jej do realizacji. W takim przypadku przy opisie produktu znajduje się odpowiednie oznaczenie oraz narzędzia służące dokonaniu Rezerwacji.

2. W przypadku dokonania przez Klienta Rezerwacji produktu w Salonie, złożenie zamówienia przez Internetowy system rezerwacji Towarów poczytuje się za przyjęcie Rezerwacji na dany produkt i przygotowanie Towaru do zakupu.

3. Sklep internetowy umożliwia złożenie zamówienia na trzy różne sposoby: • on­line ­ za pośrednictwem Sklepu, pod adresem: www.stylmebel.eu • pocztą elektroniczną, pod adresem: info@stylmebel.eu • telefonicznie, pod numerem telefonu: +31 617 711 566 lub + 31 0617 711 567

4. Podczas składania rezerwacji wymagane jest uzupełnienie następujących informacji: • nazwy, koloru i ilości Towaru, • imienia i nazwiska Klienta, • adresu zamieszkania, • numeru telefonu kontaktowego, • adresu e­mail Klienta.

5. Zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia następuje za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu zaksięgowania na koncie sprzedającego zaliczki, lub potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta, w szczególności na skutek nie uiszczenia zaliczki w określonym terminie, lub na skutek podania błędnych danych kontaktowych (np. nr telefonu lub adresu e­mail), zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych.

8. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące i zobowiązuje Klienta do odbioru towaru i zapłaty.

9. Jeżeli Klient akceptuje ofertę, dokonuje on wpłaty zaliczki w wysokości 50% ustalonej w ofercie kwoty na numer konta bankowego firmy STYL MEBEL NL87INGB0006263102 lub płaci tę zaliczkę gotówką. Klient umieszcza w opisie przelewu bankowego imię i nazwisko oraz nazwę towaru zamówionego. Od momentu zaksięgowana zaliczki na koncie Sprzedającego zmiany w zamówieniu lub anulowanie zamówienia jest nie możliwe.

10. Pozostała część kwoty należnej za Towar jest płacona gotówką podczas dostarczenia Towaru. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci w momencie dostarczenia, kierowca nie wydaje Towaru. W wypadku nie wywiązania się przez Klienta z zapłaty w terminie Sprzedąjacy rozpocznie kroki prawne związane z windykacja należności, koszty związane z procedurą zostaną doliczone do rachunku Klienta

11. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Salonu są zawierane wyłącznie w języku polskim.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia, w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, braku współdziałania Klienta przy wyborze istotnych elementów zamówienia lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

13. W przypadku wykonywania pomiarów w domu Klienta naliczamy opłatę za dojazd zgodnie z cennikiem. Ustalenie szczegółów zamówienia oraz wykonanie projektu i pomiaru realizowane jest gratis.

Czas realizacji

1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta Salonu była aktualizowana na bieżąco, a większość towarów znajdujących się w ofercie Salonu była dostępna. Jednakże w wyjątkowych przypadkach, gdyby dany towar nie był dostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Zamówione towary są wysyłane w ciągu 2 – 6 tygodni (jest to określone po złożeniu zamówienia) od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego lub dokonania wpłaty zaliczki w Salonie.

3. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Klienta towarów wymaga więcej czasu niż 3 – 4 tygodni, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Dostawa

1. Towar oferowany za pośrednictwem Salonu jest dostarczany na terenie całej Holandii. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z ustalona ceną przy zamówieniu Towaru.

2. Kierowca dostarcza zamówione towary pod adres wskazany przez Klienta.

3. Koszty transportu są zależne od odległości.

4. Kierowca może pomóc Klientowi wnieść meble pod warunkiem, że nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w trakcie przenoszenia mebla.

5. Klient jest zobowiązany skontrolować towar przy odbiorze i ewentualnie niezwłocznie zameldować uszkodzenia lub braki.

Reklamacje

1. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie, telefonicznie bądź mailowo na adres: info@stylmebel.eu.

2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową, towar należy z powrotem zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie, a także opisem wady. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, aby mógł zamówić transport w celu odebrania towaru od Klienta.

3. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Klienta.

4. Podczas odbioru towaru Klient powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kierowcy ułatwi Sprzedającemu ewentualne późniejsze reklamowanie towaru.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami, w tym pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru.

6. Meble już zmontowane i/lub używane, nie podlegają zwrotom. Meble wykonane na zamówienie również nie podlegają zwrotom.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania mebli przez producenta.

8. Reklamacje rozpatrywane są od poniedziałku do soboty w godzinach pracy Salonu.

9. Wymiana lub naprawa wadliwych elementów ze strony producenta następuje w ciągu 7 do 28 dni.